O FIRMIE

BINNAR Zarządzanie nieruchomościami działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz na podstawie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości nr 23632 wydanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

BINNAR oferuje pełen zakres usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Warszawy i okolic.

Dewizą firmy jest troska o powierzone mienie, zadowolenie mieszkańców oraz racjonalizacja wydatków finansowych.

Największą wartością firmy BINNAR są współpracownicy oraz partnerzy biznesowi, kierujący się podstawowymi zasadami etyki zawodowej, którymi są:

  • profesjonalizm i uczciwość
  • godność i szacunek
  • pasja i zaangażowanie

Zapraszamy do współpracy.